İş bulmak için okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahim
Sübahaneke rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamün alel-mürselin velhamdü lillahi rabbilalemin.

Bu duayı … defa okuyunuz .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Karınız tekrar dönsün duası

Beyaz ibrişim bir ipe yasin suresi okunur veya 11 defa okunur her mübin ayetine gelince 7 adet ayetel kursi okunur.bu sayede karınız size geri döner

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Düşmanın zarar vermesini önlemek için

Taha suresi 108-112 ayetlerini sevip yazıp sağ kolunda taşıyan düşmanının dillerini bağlar kendisine zarar vermemesini sağlar .

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Çabuk Tutan Etkili Geri Döndürme Duası

Ayrılan kimsenin geri gelmesi niyet edilerek .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Terkeden sevgiliyi unutmak için dua

Medyumlar, güçlerini varlıklar üzerinde kullanarak etkili ve sağlam büyü yapabilen insanlardır. Büyü ile insan iradesine istedikleri şekilde hükmedip, istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler.
Bu ilmi hakkıyla yapabilen brikimlerini doğru yerde kullanabilen Medyumumuz Gerçek Medyum Burak tam tamına 9 yıldır bu işi yapmaktadır.
Havas ilminde kendini ispatlamış ve bir çok insanın sorunlarına çare bulmuş bir üstaddır.Türkiye’nin her yerinden e-posta yoluyla ulaşan sizlere gizlilik ön planda olmakla bereber sorununuzla ilgili yardımlarında ki başarısıyla anılan bir medyumumuzdur.
Bir çok ünlününde medyumumuza başvurduğu Gerçek medyum Burak’a e-postayla ulaştığınız anda bekletilmeden cevabını alırsınız.
Fikir danışabileceğiniz sorunlarınızı çözüm yoluna götürebileceğiniz Medyum Burak size kaliteli ve iyi bir hizmet sunacağından emin olabilirsiniz. Gerçek Medyum Burak üstadımıza rahatlıkla e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz
[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilim engellere takılmadan bana aşık olsun

İhlas suresinin özel celbi muhabbet formülüdür Cuma gecesi İhlâs suresini 1001 defa okunur ve her okumanın sonundada şu dua okunur.

”Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta’tekıdûnehü min hâzihis sûreten. ”
dua sonunda da niyetinizi söylersiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşimle aramda ki sıcaklık artsın diye büyü

Eşiyle arasında sıcaklık olmasını isteyen kimse, aşağıdaki ibareyi ayet-i kerimelerle birlikte bir kağıda yazar veya yazdırır. Sonra da usulüne

göre dürdükten sonra üzerine bir be parçası geçirir. Onun üzerine de naylona benzer su geçirmez bir şeyle tekrar kapatır. Daha sonra bunu

yakına bir yere koyar.

”Ahharahâ sehhahû yümsikünâ innellâhe yümsiküs semâvâti vel erda en tezûlâ ve kıyle yâ erdubleıy mâeki ve yâ  semâü akliıy ve ğıydal

mâü ve kadal emru küllemâ evkadû nâran lil harbi atfeehâllâhü ebced hevvez huttıy kelemen sa’fas karaşet sehaz dazığın eyyühel mâün

nâzilü emsi ente min sulbi fülân ibni fülânete bi ızzetillâhi ve kudratihî  ve bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* ”

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğinin sana geri gelmesi yanında olması için

“VE ELGAYTÜ ALEYKE MEHEBBETEN MİNNİ…”
Yukarıdaki ayeti kerime mum üzerine 41 adet okunacak ve filan kişide benim sevgimden aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana dönsün

(burada niyet söylenecek) deyip akşam ezanından sonra yakılacak.. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun

döner gelir ve sizi ölene kadar sever.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşinin evine geri dönmesini istiyorsan geri getirme duası

En güçlü geri getirme dualarından biridir.Muhabbet için Cin suresini 17 defa matlubunun niyetine oku.
Ama her okumanın sonunda bir (1) defa su duayı oku:

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlî Sadrî ve yessirlî emrî
vahlül ukdeten min lisâni yefkahû kavlî yâ mâlikel mülki yâ
muharrikal kulûbi harrik kalbi fülân ibni fülânete ilâ mehabeti
fülânete binti fülânete ves sâate vel ganîmete hatta yesmea
kavlen minnî.

Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri görürsün. Matlub erkek
ise Yesmea, kadın ise Tesmea dersin. Bu mesele sahih olup,
defalarca tecrübe edilmistir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Evlilikteki sorunlar için yapılacaklar

 

Sevgili üyelerimiz;

Mavi bir mum yakın. Sol elinize az miktarda tuz alın. Sağ elinizle birkaç tutam tuzu mum alevine serpin. Alev mavileşmeye başladığında ilişkiniz de düzelmeye başlayacaktır.

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]