Ayrıldığım sevgilim nasıl döner

Kaybolan Kimseye Kavuşmak veya Biriyle Barışmak İstediğin Zaman

Ce’fer-i Huldi hazretleri buyurdu ki:birşeyin kaybolduğu veya bir kimse ile buluşmak istediğin zaman, ya cami’an-nasi li-yevmin la raybe fih, innallahe la yuhlifül miad, icma’ beyni ve beyne …………. (……) kere okuyup, kimle ve neyle buluşmak istiyorsa, beni onunla buluştur söyleyip, noktaların olduğu yerde onun ismini belirtir.böyle söylersen Allahü Teala muhakkak seni o şey veya o kimse ile buluşturur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimin sevgisini arttırmak istiyorum

el afak ta geçen formül şudur
yenecek bir yemek yada nesnenin üstüne okunacak üflenecek
vede karşı tarafa yedirilecektir
bu işlem yapılırsa karşı tarafın kendisini telef edecek kadar şiddetli ve büyük bir sevgi ile sever. faydası tecrübe edilmiştir deniyor
formül şudur:

insan suresi 1-2. ayetler (semi an kelimesi 7 kere tekrar edilecek)

Hel eta alel’insani hînum mined dehri lem yekun şey’em mezkura.
İnna halaknel’insane min nutfetin emşac, nebtelihi fece’alnahu semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an semi’an basira

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْپًا مَذْكُورًا
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا سَميعًا

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kocamı nasıl yola getiririm

eşiniz herdaim güzel sözlü tatlı dilli olsun diye okunacak duayı yazıyorum değerli kardeşlere,

böyle bir eş için günde 62 defa Ya Hamid esması bir bardak temiz saf suya okunup eşe içirilirse dili daima tatlı olur biiznillah

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eski sevgilimi unutmak istiyorum

aşk acısıyla sıkıntılara giren değerli kardeşlere karasevdadan kurtulma duası yöntemini yazıyorum Tecvidli olarak, önce Fatiha suresi okuyun ve arkasından edebine uygun olarak Yasini Şerifi okuyun ve her “mübin” kelimesi geldiği zaman, hastanın kalbine doğru, “huuuuuu” diye üfleyin. Ertesi günü sabah Allah Celle Celalühü’nün izniyle o kişinin kalbi bomboş, kara sevda diye birşey kalmaz değerli kardeşler

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Eşim eskisi gibi beni sevmiyor

sevdiğininiz birinin size aşık olması için okunuyormuş akideşler ben denemedim faydalı yazıyor deneyin görün dua şöyle

bismillahirrahmanirahim üskün ve bikudretillahi üskün ve biizzetillahiüskün ve biazametillahi üskün ve bicelalillahi üskün ve muhammed resullahi sallallahu aleyhi vesellem üskü tum tum tum emmen emmen emmen billahil meliki vahidil kahhar

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İstediğim kişinin kalbini kazanmak istiyorum

Bu terkibi okumak isteyen kimse, arabi ayın ilk 15 inde okumalıdır. Okuma rakamı 313 tür. Aşık etme konusunda 2 ay kadar tesiri ıspatlanmıştır. Öyleki en uzun süreli celbiyedir. Gece 12 den sonra okunması icab eder. Ve bir hafta (7 gün) aksatmadan okunmalıdır.
Okunacak esmalar şöyledir:
Ya Şemusa Ya Helyusa Ya Ğayyusa Ya Talyusa Ya Talmusa Ya Asbavitün Ya Hin ali şeddeyi tvekkelü bi akdi nevmi Ahmet ibni Fatma fi muhabbeti Hatice binti Selda Haysü me kanet, elvahan elvahan elvahan, elacele elacele elacele, essaah essaah essaah.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimi kendime nasıl aşık ederim

Bir kimse ıssı bir mahalde bu duayı .. üzerine okursa sevmesi istenilen kimse yaksa aşkından yanı tutuşur.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevgilimle hemen evlenmek istiyorum

Allahım
YaMalikülmülk,,,Ya Zelcelal-ivelikram,,,Ya Rezzak,,Ya Fettah,,,Ya Vehhab,,,Ya Ganiyy
Kabe ve onu inşa eden hürmetine
Habibin Muhammed Mustafa(s.a.s.) ve O`na vahiy getiren hürmetine
Yüce Arşa ve O`nu taşıyanlar hürmetine
şu evlilik yolunda ağır imtihanlardan geçen kardeşlerimize rahmetini ulaştır.
gönüllerinin istediğini onlar için hayır kıl. istekleri hayırsızsa bunu onlara ilham et ve sabretme gücü ver. ve kendilerine daha hayırlı kısmetler nasip et.
rızıklarını bol geçimlerini kolay kıl.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bedava Almanca Türkçe Cümle Çevir

 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de son günlerde büyük bir hızla gelişme kaydeden ve kısa süreler içerisinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak sürekli büyüme kaydeden internet ve bilgisayar teknolojileri sayesinde yabancı dil çeviri gibi zorlu ve karmaşık işlemleri sadece saniyeler içerisinde ve oldukça kısa süreler içerisinde gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Almanca Türkçe cümle çevir uygulamaları ile Almanca dilinizi gerçek anlamda geliştirebilmeniz mümkündür. Ancak sadece Almanca Türkçe cümle çevir siteleri kullanmak dil öğrenmek için yeterli olmayacaktır. Online platformlar üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bu uygulamalar işe çeviri işlemlerinizi gerçekleştirmek artık çok kolay.

Türkçe Almanca cümle çevir programları aracılığı ile Türkçe metinlerinizi hiçbir ücret ödemeden Almancaya çevirebilir ve bu işlemlerinizi sadece saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu gibi sebeplerden dolayı Türkçe Almanca cümle çevir uygulamaları kısa süreler içerisinde oldukça yaygınlaşmıştır. Cümle çevir uygulamalarını kullanarak uzunca paragraflarınızı dahi maksimum verim ile başka bir dile çevirebilirsiniz. Başta Almanca olmak üzere dünyanın sayılı dilleri arasında cümle çevirme işlemleri yapmak istiyorsanız bu çeviri programlarını kullanabilirsiniz.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

İstediğim kişiyi kendime nasıl aşık ederim

O kadar etkili ki yaparken aşık eder diye söylenen bu duayı kendim denemedim. Etkisinin kuvvetli olduğunu duyduğum için sizler ile paylaşıyorum. İnşallah yüce Allah hakkınızda hayırlı olan insan ile aşk yaşamanızı nasip eyler.

500 adet defne yahut mersin yaprağına sevdiğimiz kişinin ve annesinin adı Ya Vedud ismi celiliyle birlikte yazılır.Sonra bunlar yakılır.Daha yapraklar tutuşmadan o kişinin kalbi senin sevginle tutuşmaya başlar.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]