‘HACET İÇİN DUALARI’ Kategorisi

Birine Sözünü Dinletmek İçin Etkili Dua

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak yedi defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır: Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh* Ve elgaytü aleyke […]

En etkili dilek duası

Çok etkili çabuk zuhur eden bir dilek duasıdırBin defa Allah c.c. ismi Ya Allah olarak zikredilir ve ardından yüzonbir defa bu dua okunurFe sübhâneke yâ kuddûsü ucben limen ya’rifüke ve ya’sâke levhîmin eşmehın şemâhın elâlî alâ külli berâhın el muhtecib an halkıhi fî ulv şemûhıyyetihi sâhibül kuvveti vel kudreti âhin âhin âhin fe bi hakki […]

Kaynananın dilini bağlama duası

Karşınızda kötü söz etmemesi ağzının bağlanarak sizin isteklerine razı gelmesi maksatlı yapılan uygulamalardır. Çalışma kişiye özel olarak hazırlandığı için etkisi bir o kadar güçlü olmaktadır. Ayrıca dualar ile de okumalar yapabilirsiniz. Aşağıdaki duayı … saatinde, … defa okuyarak niyetinizi yapın. “Bismillahirrahmanirrahim Summün bükmün umyün fehüm lâ ya’kilun”( bakara – 171) Manası: onlar sağır,dilsiz,kördürler ve onlar […]

Güzel görünme duası

Güzel görünmek için … defa Ayetel Kürsi yazılır Satırsız Beyaz kâğıda, Misk zağferan ve azcık su karışımı ile İyi bir saatte yazılması lazım. Uygulamanın sonunda değişiklikleri hayretle göreceksiniz.

Barışmak için etkili dua

El-Mü’min ism-i şerifi her gün sabah namazını müteakip … defa okuyan kimselerin Allah’ın izniyle her türlü ihtiyaçları giderilir, duaları müstecab olur. Mü’min ism-i şerifini kendine vird edinen kimsenin Cenab-ı Hakk bu yöndeki hacetini kabul eder. Ayrıca; Barışmak için … gün her namazdan sonra … defa “Yâ Mü’min” ism-i celilini zikre devam eden kimsenin Allah’ın izni […]

İstediklerimin Gerçekleşmesi için Dilek Duası

Aşağıdaki mübarek dua sahabe-i kiramdan olan Enes b. Malik Hz.’lerinin okuduğu günlük zikir duasıdır. Allah’tan talep edilen her çeşit hacet için okunduğunda çabuk icabet olunmaktadır. Allâhümme innî es-elüke bi-enne lekel hamde ve lâ ilâhe illâ entel mennânü, yâ hannânü yâ mennânü yâ bedî’assemâvâti vel-ardi, yâ zel-celâli vel-ikraâmi yâ hayyu yâ kayyûmü, en tüsalliye alâ êli […]

Dileklerimin Kabul Olması İçin Etkili Dua

Dua edilirken 7 defa “Yâ Vehhâb” denilirse dua kabul olunur. Bir dilek için veya düşmandan halas olmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, kazancını bereketlendirmek veya manevi yolculukta öne çıkan engelleri kaldırmak için 3 veya 7 gün geceden sonra abdest alınarak 2 rekat namaz kılınır. Namazdan sonra baş açık, eller ilahi dergaha kaldırılarak 100 defa “Yâ Vehhâb” diye […]

Sevgilimi Evliliğe İkna Etme Duası

Müşteri saatindeEl-Müheymin ism-i şerifi 145 defa okuyan, düşmana karşı galip olur. Sözü etkili olur. Büyük kimseleri etkisi altına alır.

Ruhanilere Bir Şey Sormak İçin Tesirli Dua

Cinlere Herhangi bir soru sormak için, Define yeri öğrenmek için Aklınıza gelen ne varsa sorabilirsiniz, Yapılışı Yeni bir tabağa Zağferan Ve su ile Bu Sure-i Şerife’nin Daveti Yazılır sonra su ile bozulur, O arada Sen suya bak Suda Cinleri aynen görürsün Apaçık olarak görürsün ve onlara hazinelerden Definelerden Hırsızlıktan Sorabilirsin, ((lakin Spor toto gibi gelecekten […]

Çok Sevilmek İçin Güçlü Dua

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak yedi defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır: Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten […]