Etiket: şifa ayetleri

ŞİFA AYETLERİDİR

aşağıdaki mübarek ayeti kerimeleri az bir suya 21 okuyup rahatsız olan kişiye içilirse şifada mücerreptir Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr… Read more »