Etiket ‘dilek duası’

TESİRLİ DİLEK DUASI

en tesirli dilek duası yöntemlerinden biride budur ve okunma şekli şöyledir;dileğiniz her ne ise niyet ederek okumaya başlarsınız 4356 (dörtbinüçyüzellialtı) kere Allah c.c. ismi okunur ancak okunurken arada her 66(altmışaltı) da bir kere bu dua okunur Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti […]