Dileklerin Olması İçin Dua

      Yorum yok Dileklerin Olması İçin Dua

Her kimin mühim bir dileği olsa ve o dileği oluncaya kadar
hergün yedi (7) defa Yâsîn’i şerifi okuyup, her defanın sonundada
yedi (7) şu duayı okursa, Allah Teala hazretleri en kısa zamanda o
kişinin dileğini yerine getirir.

okunması gereken dua

Eyyetühel cemâatül musahharûnel mutîûne li hâzihils sûretiş
şerîfetil mübâraketi bi hakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve
bi hakki hâlikıküm icalû kelimetî sâriyeten ve kavlî mesmûan
makbûlen vekfinî mühimmâtî ve emddûnî ve eînûnî fil umûri
küllihel külliyeti vel cüziyyeti bi hakki innehü min süleymâne
ve innehü bismillâhirrahmânirrahîmi elvâhan elvâhan elvâhan
elacele elacele elacele essâate essâate essâate.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*