DUASI KABUL OLANLAR BU DUAYI OKUDU

      Yorum yok DUASI KABUL OLANLAR BU DUAYI OKUDU

neden duası kabul olanlar diyoruz önce onu açıklayalım bu duayı tavsiye ettiğimiz kişiler bize çok teşekkür ve dua ettiler çünkü çok faziletli bir duadır dileklerin kabul olmasına vesile olur nasıl okunacak derseniz önce Ya Vedud esmai şerifi bin kez okunur ardındanda bu dua okunur Ya vedüd ente llezi alente sirrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar ve ente llezi ekmelte zevatü ttalibine bi nürül envar tecelleyte bi izzi ddaimi ve vennürül kaimi alel ervah fe elleftel esbah va azhartel insane bi tekmili meratibil beyan ve ente tezidül ihsane li ehlil vilayeti vel müinü bi refetike ddaimetü li ehlil imane bil marifeti ve hüsnül riayeti eselüke allahümme bi cemili alaike ve cezili namaike en tec aleni min evliyaike llezine hüm fi fazlike ve na maike mütena imüne ve leke zakirüne ve li na maike sakirüne ve ileyke ayibüne ve ahyini hayatel ebedi ve kavvini bike fi kabüli nürü vechüke ve cudike bi ahsenil mededi li ehlil irfan ve entel mükemmelü limen akbele aleyke bi itminan.

sizede faydalı olur inşallah

www.dilek-duasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*