Dilediğiniz kabul olsun

      Dilediğiniz kabul olsun için bir yorum

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
sebbeha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim.
Lehu mulkus semavati vel ardi yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey in kadir.
Huvel evvelu vel ahiru vez zahiru vel batinu ve huve bi kulli şey in alim.
Huvellezi halakas semavati vel arda fisitteti eyyamin summesteva alel arşi a lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma ya rucu fiha ve huve meakum eyne ma kuntum vallahu bi ma ta melüne basir.
Lehu mulkus semavati vel ardi ve ilallahi turceul umur.
Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli ve huve alimun bi zatis sudur.
Huvallahullezi la ilâhe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmânur rahim.
Huvallahullezi la ilahe illa huve, elmelikul kuddusus selâmul mu minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. subhanallahi amma yuşrikun.
Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim.
7 kez okuyun ve dileğinizi hemen  dileyin …

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

1 thought on “Dilediğiniz kabul olsun

  1. ALKAN

    Denizli merkezden ben ALKAN. Selam herkese siteniz valla güzel, linkedinde paylaştım 24-01-2018 08:44:40

    Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*