Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için dua

Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için aşağıda ki ayetler yazılıp taşınırsa şifadır.

İnne rabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera ven nucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn.

Ud’u rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehu la yuhibbul mu’tedîn
Ve la tufsidu fil erdi ba’de islahiha ved’uhu havfev ve tamea, inne rahmetellahi karibum minel muhsinîn. Araf 54-56 ayetler
peşinden lev enzelna haşr suresinin son ayetleri. Yazılıp boyunda taşımak mücerreptir.

Bir diğeri :Essabirine ves sadikîne vel kanitine vel munfikîne vel mustağfirine bil eshâr.
Şehidellahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimem bil kıst, la ilahe illa huvel azizul hakîm. İnneddine indallahil İslam ali İmran 17-18 ayetler ve vela havle vela guvvete illa billahil aliyyül azim eklenirse mücerrebtir. Allahu alem bissevab.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

3 thoughts on “Uyku esnasında arız olan her sıkıntı için dua

  1. KUNTAY

    Merhaba kader dostlarım bende 3 senelik bir ilişkim vardı birden ayrıldık daha doğrusu terk edildim kısa bi süre içinde başkası ile oldu ve ben uzun süredir saygı değer hocam ile o kadar kötü ki durum her gün gözümün önünde gözlerimden yaş akmıyor artık akacak yaş kalmadı içim ağlıyor sürekli yüreğim yanıyor hal böyle olunca hemen burak hocayı buldum en iyi doğru bana göre burak hocaydı gerçekten de sonuç aldım artık herşey istediğim gibi buna vesilen olan iyi yürekli hocam sağolsun Allah ondan razı olsun

    Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*